Skip to content

…fiara se loghează direct pe creier…

aprilie 10, 2009

Articol preluat de pe Altermedia

Recomand citirea articolului de mai jos intrucât consider că prezintă un punct de vedere corect asupra relatiei tehnologie – viaţă creştină.

Autor Dumitru Grigore

Ca orice creştin din ţara asta, am urmărit disputa publică asupra pericolului implantului biometric şi dincolo de temerile formulate de oameni de diverse vârste şi profesii, am constatat că undeva esenţialul lipseşte. Pentru că problema biocipului este mult mai profundă decât se zvoneşte şi are o şi mai profundă legătură cu comportamentul creştin.

Tehnologia modernă, ar spune cunoscătorii în materie, nu este nici bună, nici rea pentru mântuire. Dacă este utilizată în scopuri bune, împlinind voia lui Dumnezeu, totul e OK. Dacă însă este utilizată ca să se înfăptuiască răul, atunci este satanică…

Cât de satanică? Incearcă o explicaţie Francis Paul Emberson în a sa lucrare “From Gondishapur to Silicon Valley“. Dacă vă pică în mână această stranie lucrare, veţi afla printre altele că tehnologia IT datorează codul binar Lordului Cancelar Francis Bacon de Verulam, care pe la sfârşitul secolului al XIV-lea (când noi încă ne băteam cu turcii) a reuşit să deturneze profund modul de gândire şi de înţelegere a realităţii, în detrimentul unei evoluţii spirituale fireşti a umanităţii, făcătura aceasta lăsând-o moştenire până în zilele noastre…

Este bine pentru un creştin în anul 2009 să vorbească la telefonul mobil? Să utilizeze calculatorul PC? Să aibă la discreţie vreo 50 de canale tv? Da, este bine, cu condiţia de bun simţ: să nu se piardă cu firea! Să nu-şi virtualizeze existenţa între pagina web, SMS şi telenovelă. Să nu abandoneze sensurile iniţiale ale existenţei sale creştine, aservindu-se total utilitarismului tehnologic. Pentru că demonii lui Emberson, acolo stau la pândă. În plăcerea de a ne cufunda în îmbierile tehnicii moderne, în diversitatea ei utilitară.

Prudenţa creştină ar fi trebuit să ne facă să anticipăm că după aproape patru decenii de supertehnologie din ale cărei beneficii ne-am înfruptat din plin, umbra lui Bacon de Verulam (satana însuşi) va bântui cu cea mai groaznică realizare a timpului: monitorizarea totală a persoanei. Interesant însă de văzut că cei ce aplică o asemenea metodă respectă un protocol psihologic special. Asocierea numărului 666 cu codul de bare transmite un anumit mesaj către omul necredincios de religie creştină. Puteau foarte bine să interpună acolo numărul 555 şi afacerea ar fi decurs tehnic absolut la fel. Cineva însă, a inserat însemnul fiarei ca să păstreze protocolul, să transmită mesajul că se împlinesc chiar acum profeţiile, să pregătească într-un anume fel pe “utilizator”. Oare câte combinaţii de semnale electromagnetice în ritm de 666 nu ne trec zilnic prin spaţiul pe care-l respirăm, când utilizăm un telefon mobil, când scriem un e-mail, când ascultăm o piesă muzicală sau o ştire la radio? A deranjat asta până acum pe cineva? Nu, pentru că încă nu se utilizase codul de pregătire psihologică.

Şi programul dispozitivelor RFID respectă un anumit protocol de pregătire psihologică. Există în lume deja un impresionant număr de persoane care au primit implantul. A fost o etapă. S-au analizat urmările, reacţiile psihologice? Unde programul are aderenţă, unde, nu?… Testare “de piaţă”? Testare, în vederea a ce? A ceea ce în mod real va însemna monitorizarea totală pentru omenire, pentru că ceea ce ştim până acum despre “cipuri” este pur şi simplu praf în ochi! Vom vedea de fapt ce rol au în acest moment “înspăimântătoarele” RFID. Problema monitorizării persoanei nu cred că s-ar referi numai la identificarea de la distanţă. În epoca în care dispozitivele NLS (Non Linear Analisys) pot sonda fiinţa umană până la nivel cromozomial, stau unii cu satelitul după noi să ne citească ID-ul din cip?!… Mi se pare o copilărească risipă de resurse pentru un guvern mondial care, desigur, gândeşte coerent în ceea ce ştie că are de făcut. O gândire globalistă coerentă ţine desigur cont de nevoile de monitorizare globală.

Monitorizarea fiinţei umane se face în mod obligatoriu în acelaşi timp cu monitorizarea mediului său de viaţă, a locaţiei, a accesului persoanei la bunuri, la resurse, la adăpost, la arme, la informaţie, la educaţie, la cultură, la religie, la tot ce înseamnă habitat social. Şi toate acestea împreună, dau persoanei importanţa care poate fi indicator pentru un sistem de monitorizare globală. Nu CNP-ul sau culoarea ochilor. Desigur CNP-ul este de interes la nivelul Secţiei de Poliţie de cartier…

V-aţi luat maşină cu GPS? Sau măcar un telefon cu hartă la purtător? Credeţi că o asemenea tehnologie ar fi ajuns pe piaţa liberă dacă în spatele ei nu ar fi apărut una mult mai performantă şi mai profundă în ceea ce priveşte localizarea şi nu numai? Ţinând cont de faptul că la începutul anilor 80 dispozitivele de biorezonanţă erau parte integrantă a tehnicii de zbor spaţial, ele apărând abia după 90 în anumite cabinete medicale, deci după aproximativ 10-15 ani, fiind de la sine înţeles că au fost înlocuite cu o tehnologie capabilă să scaneze sistemul cerebral cu o mult mai mare precizie, putem intui ce salt uriaş s-a realizat în domeniul biolocaţiei. De la localizări după amprenta termică până la scanarea în câmp electromagnetic de înaltă frecvenţă sau scanarea ultra şi infrasonică, noua tehnologie se pregăteşte desigur pentru aplicaţii totale în ceea ce ne priveşte. Scanarea nu se doreşte a fi una direcţionată, un studiu de caz, ci integrală, iar argumentele ei tehnice se bazează pe un management judicios al tuturor markerilor de natură informaţională. După cum se ştie deja bine, banalele dispozitive radar se bazează pe recepţionarea semnalului ecou care, procesat adecvat, poate furniza cu precizie informaţii despre poziţie şi viteză.

Pe de altă parte, faptul că fiecare structură materială din spaţiul ce ne înconjoară posedă o frecvenţă proprie de oscilaţie, oferă posibilităţi inepuizabile de sondare nu atât a poziţiei obiectelor cât mai ales a structurii lor interne. Dacă realitatea vibratorie a materiei moarte este astfel deschisă metodelor de sondare, imaginaţi-vă ce spectacol informaţional poate să ofere scanarea unui sistem viu. Şi să nu credeţi că cei care posedă o astfel de tehnologie ar rata cumva ocazia de a scana avansat şi integral fiinţa umană.

Un asemenea mod de scanare multiplă, integrală, vizează atât aspectele structurale cât şi cele funcţionale ale persoanei. Informaţia preluată va conţine astfel amprenta energetică reală care prin procesare avansată poate furniza întreaga paletă a aspectelor fiziologice, emoţionale, mentale, etc. Cu alte cuvinte, nu numai culoarea ochilor le va fi de interes ci întregul nostru profil psihofiziologic pe care îl vor analiza dimpreună cu tot ceea ce înseamnă habitatul obişnuit, grupul social căruia îi aparţinem, relaţiile sociale, aspiraţiile, performanţele şi eşecurile noastre, etc.

Cum poate fi realizată efectiv o asemenea monitorizare totală cu uşor iz SF? De la distanţă, pe neîntrebate. Fără cipuri şi biocipuri! Pentru că această nouă tehnologie a cuplat la ceva anume omenesc, ce nu poate fi ecranat în faţa dispozitivelor de sondare: undele cerebrale. Cu alte cuvinte, fiara se loghează direct pe creier şi află de acolo tot ce-i trebuie ca să ne poată manipula. Şi pentru asta nu are nevoie să ne dăm vreun consimţământ. Se pare că l-am şi dat deja cu toţii cândva.

S-ar putea spune astfel că dependenţa de utilitatea tehnologică ne-au vârât-o în minte punându-ne “semn în frunte”, iar tot ceea ce facem cu consimţământ deplin, manipulând tehnologia lumii acesteia, arată ca o întindere a braţului pentru a primi semnul şi acolo. Asta înseamnă că prin acceptarea “ofertei” tehnologice, prin utilizarea “brandului” am şi fost însemnaţi. Asta inseamnă că nu ne mai mişcăm în ceea ce ni se pare a fi spaţiul nostru privat, ci am adus fiara în viaţa noastră, împroprietărind-o prin vanitate şi dependenţă. Acum ea stă în locul nostru cândva creştin, iar noi pribegim în spaime, necredinţă şi necunoaştere – pecetea profundă a îndepărtării de Evanghelie, de învăţătura Sfinţilor Părinţi- căutând în zadar motive de îndreptăţire.

Scanarea, adevărata scanare se va face global, în “cavităţi rezonante” generate şi “parcelate” pentru întregul spectru de frecvenţe şi întregul set de energii la care dispozitivele de detecţie plasate pe sateliţi geostaţionari pot avea acces. În orice moment, în orice loc din lume, tot ceea ce reprezintă “eveniment energetic” va fi înregistrat, stocat şi evaluat într-o viziune monstruoasă de monitorizare globală a vieţii de pe Pământ. Va fi posibil astfel, ca orice gând care ne va trece prin minte să poată fi ascultat asemenea emisiunii unui post de radio…dacă ar fi să facem referire doar la banda de frecvenţă a undelor cerebrale!

Ce rost ar mai avea atunci dispozitivele RFID? Eu cred că sunt utilizate exact pentru calibrarea sistemului global. Confruntarea informaţiei privitoare la un eveniment utilizând două căi diferite de preluare a datelor este o practică uzuală în experimentul ştiinţific respectabil…După finalizarea “probelor” se va face linişte şi fiara va începe să-şi între în “drepturi”!

Ce este de făcut? Cum ar putea fi contracarat un astfel de monstru tehnologic? Ştiinţa de pildă ne poate arăta exact ce anume înseamnă o determinare rezolutivă. Ea explică în ce condiţii o măsurătoare poate fi perturbată sau nu de fenomene colaterale. În cazul concret al determinărilor de natură energetică realizate direct pe fiinţa umană, există o multitudine de fenomene secundare care trebuie filtrate în scopul separării semnalului util de “zgomotul” de fond.

Cei familiarizaţi cu elementele de energetică a biocâmpului uman ştiu că există echipamente specializate care utilizează tehnologia de biofeedback, cu ajutorul cărora se pot separa cu mare precizie frcvenţele biocâmpului pe toate zonele funcţionale ale fiinţei umane. Spectaculos pentru un asemenea echipament este faptul că, prin construcţie ne poate oferi posibilitatea să determinăm o frecvenţă specială care are legătură cu o energie specială, aceea responsabilă de activitatea spiritual-religioasă. Cei interesaţi de experimentări complexe în această direcţie vor afla un adevăr de o deosebită importanţă pentru îngrijorările legate de monitorizarea totală. Anume, că pe măsură ce această energie specială creşte corespunzător în frecvenţă, rezolutivitatea oricărei determinări pe celelalte frecvenţe este puternic diminuată. Mai clar spus, comportamentul religios autentic are ca efect creşterea frecvenţei corelative transcendenţei, şi diminuarea oricăror posibilităţi de sondare de la distanţă a fiinţei umane! Adică ştiinţa, în latura aplicabilităţii ei pozitive ne oferă antidotul la monitorizarea totala: întoarcerea la Scripturi, la Pateric, la normalitatea unei vieţi duhovniceşti autentice. În această firească stare de manifestare creştină, orice sistem global de monitorizare, căutându-vă, va găsi doar un nimb transparent în care ultrasofisticatele echipamente de sondare nu vor putea “citi” decât frecvenţa înaltă a unei transformări spirituale reale.

V-aţi întrebat oare de ce anume sunt promovate în lume cu atâta neruşinată insistenţă pornografia şi comportamentele sexuale deviante? De ce anume omul modern nu mai are alt scop în sine decât îmbogăţirea? De ce adevărate industrii pentru obţinerea plăcerii proliferează în detrimentul dezvoltării normale, morale a societăţii umane?… Putem vorbi aici de faze de program, de etape de pregătire pentru o monitorizare totală, având în vedere că tocmai inducerea acestui background de frecvenţă joasă poate asigura rezolutivitate maximă maşinăriei demonice.

Realitatea aceasta ar trebui să preocupe intens Biserica. Fenomenul despre care incercăm să vorbim nu mai este unul sporadic. El capătă dimensiuni globale şi pentru contracararea lui, Biserica trebuie să se adapteze cu multă abilitate şi înţelepciune vremurilor alerte. De pildă, iniţierea unui studiu care să determine concret nivelul de înduhovnicire a poporului păstorit, ar fi deosebit de util Bisericii pentru confirmarea şi legitimarea comportamentului creştin autentic. Generalizarea unui asemenea studiu la nivel european ar putea furniza o informaţie inexistentă azi în grila de evaluare a naţiunilor EU. Indicatorul general de religiozitate socială ar putea deci, la nivel european şi global să reaşeze priorităţile dezvoltării durabile, ţinându-se cont de adevăratele performanţe realizate de către naţiuni şi popoare, vădind prin acestea, zonele de siguranţă şi încredere, zonele de stabilitate şi de deferenţă comunitară. În acest fel concret, Biserica şi-ar putea aduce o contribuţie necesară la restaurarea ordinii spirituale în lume, ar putea milita nemijlocit la contracararea unui sistem poliţienesc global de urmărire a persoanei, slujind lui Dumnezeu şi oamenilor.

Ce ar mai fi de spus ?… Ar trebui să ne reevaluăm comportamentul creştin. Să readucem în viaţa noastră starea de normalitate, firescul convieţuirii comunionale, sensul şi forţa rugăciunii. Pentru că asta ne lipseşte tuturor într-o măsură atât de mare ! Să ne temem de monitorizările veacului ? Nu ! Să nădăjduim cu toată măsura în Dumnezeu ! Cel ce toate le ţine şi toate le plineşte!

Dumitru Grigore este inginer fizician, membru titular al Comisiei de Ciberneticã a Academiei Române. Din 2001 este licentiat in teologie. Actualmente este preot in Eparhia Argesului si Muscelului.

Reclame
29 comentarii leave one →
 1. Alex permalink
  aprilie 10, 2009 2:40 pm

  Articol de exceptie. Doamne ajuta.

 2. pacatos permalink
  aprilie 11, 2009 10:18 pm

  excelent articol.

 3. fiul risipitor permalink
  aprilie 12, 2009 12:56 am

  uimitor!

 4. Alin permalink
  aprilie 12, 2009 12:59 am

  Parinte, dvs. ati facut o scoala de teologie, nu-i asa?

  Dar ceva studii in materie de New Age, bioenergie si chestii din astea, aveti?

  Daca da, nu regasiti nici un fel de similiritati frapante intre domeniile sus enuntate si continutul articolului de mai sus pe care banuiesc ca totusi l-ati citit?

  Daca nu, v-as sfatui sa va informati asupra domeniului inainte de a-i face publicitate neconditionata.

 5. preugen permalink*
  aprilie 12, 2009 2:28 pm

  Alin, te-aş ruga sa fii mai specific in criticile pe care le aduci acestui articol. Nu fac publicitate nimanui, postez doar ceea ce consider ca poate fi de folos cititorilor acestui blog, fireşte din perspectivă creştin-ortodoxă.
  Cât priveşte articolul, consider că susţinând intoarcerea la o viaţă creştină autentică, bazată pe experienţa Sfinţilor Părinţi şi pe invăţătura Scripturii ca modalitate de luptă împotriva planurilor de control al omenirii initiate de Satana, este o inţelegere corectă modului in care trebuie să facem faţă lumii contemporane.
  Eu cred ca Antihrist nu poate lua controlul asupra lumii daca mai intai nu va avea un loc de cinste in inimile oamenilor. Acum, uită-te şi tu in jur si observa caţi oameni mai au pe Iisus Hristos ca Domn si Stăpân al vieţii lor şi câţi trăiesc calcând în picioare poruncile Evangheliei fiind, altfel spus, sclavi de bună voie ai satanei (sustinuti din plin de către media de toate tipurile!).
  Pe de altă parte consider adevărată afirmatia autorului cand spune ca tehnologia existentă in laboratoarele secrete ale elitelor este mai avansata cu 10 -15 ani decat cea care se gaseşte pe piaţă, aşa ca ar fi posibil, tehnologic vorbind , să se ajungă la o monitorizare ca cea prezentata in articol. Mai mult sunt multe voci care sustin acelaşi lucru, de pildă am citit articole pe internet care afirmă ca tehnologia RFID este pusa la punct şi pregătita pt implantare de prin anii 1990.
  Intradevăr am absolvit „o scoală de teologie” (ca să te citez) si de asemenea am studiat şi mişcarea New Age, dar te rog, fii bun si arata-mi similirităţile pe care le vezi intre cele expuse in articol şi aceste domenii.

 6. mihaela88 permalink
  aprilie 12, 2009 10:28 pm

  am citit articolul….trebuie sa fim uniti…Doamne ajuta !

 7. Nina permalink
  aprilie 14, 2009 4:10 pm

  Interesant si unic pana in prezent ,mod de abordare! Si mi se pare plauzibil, pentru ca Dumnezeu este cel care va birui pana la urma si mijloacele Lui pot fi ca din totdeauna, credinta sau intorcera la credinta! ATAT DE SIMPLU !” INCERCATI, EU AM BIRUIT LUMEA!”
  Articol de exceptie ! Sa ne intareasca Dumnezeu in a-l urma pe Mantuitorul nostru cat mai aproape!

 8. valentin permalink
  aprilie 15, 2009 10:19 am

  Interesant articol! Va multumesc. Foarte multi ma intrebau cum se realizeaza acest control prin cip-uri si iata ca aici gasesc nu numai acest raspuns ci mult mai multe despre acest control.

  Toata stima mea,
  Valentin

 9. Alin permalink
  aprilie 16, 2009 11:30 am

  Este un articol construit pe o filosofie de tip “New Age” care se vrea stiinta.

  In fapt, dincolo de faptul ca stiinta nu recunoaste teoriile respective pentru ca ele nu si-au demonstrat niciodata valabilitatea, ele stau la baza multor din practicile de tip yoga, bioenergie, etc.

  Cartea la care se face trimitere face parte din “tezaurul” antroposofiei.
  Din pacate nu imi este disponibila dar modul in care sunt prezentate lucrurile reprezinta o deformare a realitatii.
  Tot ce a inventat Bacon a fost un cifru binar, un sistem de criptare daca vreti, de aici si pana la “să deturneze profund modul de gândire şi de înţelegere a realităţii, în detrimentul unei evoluţii spirituale fireşti a umanităţii” e o cale cam lunga si tare ma tem ca demonstratia in acest sens se centreaza tot pe teorii antroposofice.

  Iar chestia cu bioerezonanta este tentativa de a da o fatza stiintifica si rationala la ceea ce in religiile orientale exista de cateva milenii in combinatie cu paganismul si idolatria.

  Am mai comentat si eu (si altii) aici:
  http://laurentiudumitru.ro/blog/2009/04/08/crestinul-intre-recenta-alarmare-biometrica-si-iminenta-teroare-a-monitorizarii-totale/

 10. preugen permalink*
  aprilie 17, 2009 9:25 am

  @Alin
  Vad ca nu ai un raspuns punctual la intrebarile pe care le-am ridicat in raspunsul anterior. Sustii in continuare că articolul este new-age-ist dar nu aduci argumente pertinente. Apoi te incăpăţânezi sa abordezi ideile din articol in mod unilateral doar din perspectiva ta, refuzând să vezi şi indemnul la intoarcerea la o viaţă autentic creştin-ortodoxa prin urmarea exemplului Sfinţilor Părinţi, ca modalitate de contracarare a acţiunii lumii descreştinate si implicit a tendintelor de control totalitar. Am citit comentariile tale de pe blogul lui Laurenţiu Dumitru şi sunt in exact acelaşi ton. Implinirea poruncilor evanghelice au fost si sunt singura modalitate de apărare impotriva planurilor de control absolut pe care Satana le are in privinţa oamenilor. Lăsând la o parte ideea că ar putea exista o tehnologie care sa „citească” gândurile şi chiar să le influenţeze, orice om care nu işi conduce viaţa dupa poruncile Evangheliei, este un „chipuit” al diavolului pt ca nefăcând voia lui Hristos, nu poate face altceva decât voia satanei. „Nu puteţi sluji la doi domni”!

 11. spellmaker permalink
  aprilie 19, 2009 7:31 pm

  @preugen Este adevarat ca tehnologia a evoluat foarte mult dar nu a ajuns chiar atit de sofisticata incit cei care o folosesc sa faca chiar tot ce vor. Mai este mult pina acolo.Se zice ca nici demonii cu toata puterea lor nu pot citi gindul uman.Cit despre antidotul dat in lucrare mi se pare ok (este ceva spre care ar trebui sa tindem cu totii) dar sa nu uitam conform lucrarii ar permite identificarea persoanei respective. As vrea sa imbunatatesc un pic sistemul de camuflare:poate vi se pare bizar dar lutul (caolinul) are o buna capacitate de ecranare a oricarui tip de unde. In rest va doresc succes in experimentare

  • parereamea permalink
   mai 3, 2009 1:12 pm

   Daca demonii ar fi citit gandurile, nu s-ar mai fi chinuit sa faca masinarii pentru asta, e clar. De unde ideea cu lutul? E interesanta. Ma duce cu gandul direct la ulcioarele in care chisleagul are cel mai bun gust, si la casele taranesti traditionale in care oamenii traiau mai linistiti si mai buni.

 12. Mina permalink
  aprilie 25, 2009 1:41 am

  Realitatea

  Ca de-obicei, cand presa anunta ca ceva este „posibil”, dar intr-un stadiu incipient, realitatea este ..putin diferita.
  Scanarea si citirea gandurilor se face demult, cu ajutorul unor receptoare ultra-sofisticate, de la mare distanta.
  Creierul emite constant un camp electromagnetic, care poate fi receptionat si decodat, cu ajutorul programelor specializate, incat pe monitorul computerului, sa apara exact ceea ce gandeste omul, in timp real.
  Agenturile practica demult chestia asta, pentru a fura ideile unor inventatori direct de la sursa, a verifica loialitatea comandantilor militari si-a altora aflati in pozitii cheie, dar ce-i mai rau, pentru a „intra” in mintea dizidentilor, violandu-le orice urma de intimitate, in acest fel. Mizeria asta e de regula cuplata cu tortura cu microunde, aplicata de la distanta incomozilor, lucru pentru care serviciile sponsorizeaza bandele civile infractionale. De ce credeti ca bandele interlope nu pot fi starpite? Simplu: sunt aparate de servicii si de „justitie”.

  http://mdzr.blogspot.com/2009/02/adevaratii-teroristi.html

 13. simion emil permalink
  aprilie 25, 2009 10:27 am

  o pagina din acest model practicat de dumneavoastra poate schimba un om,pentru a isi limpezi mintea.O zi placuta

 14. Mirela permalink
  aprilie 29, 2009 9:05 pm

  Intalnirea de astazi de la Camera Deputatilor

  Astazi, 29.04.2009, între orele 10.45 – 13 s-au întrunit în şedinţă comună, cele trei Comisii de specialitate ale Camerei Deputaţilor, pentru a analiza şi aviza Ordonanţa de Guvern nr. 207/2008 privind paşapoartele biometrice. Înainte de Paşte, se mai incercase o dată întrunirea acestor comisii, dar din motive obscure, acea şedinţă nu s-a mai ţinut.

  Şi atunci ca şi acum, reprezentanţii societăţii civile au exercitat un puternic lobby împotriva avizării favorabile a ordonanţei privind paşapoartele cu cipuri. Au fost contactaţi individual deputaţii membrii ai fiecărei comisii, li s-au pus la dispoziţie câte o mapă cu documente şi informaţii privind tehnologia RFID şi pericolele pe care folosirea acesteia le implică, a fost înmânat memoriul asumat colectiv de toate ONG-urile implicate, unde sunt prezentate toate argumentele împotriva adoptării acestui nou tip de documente de călătorie.

  Din păcate, potrivit regulamentului Camerei, reprezentanţii ONG-urilor prezenţi la şedinţa reunită a comisiilor, nu au putut lua cuvântul, nu şi-au putut exprima punctul de vedere.

  Datorită lipsei cvorumului, discuţiile şi dezbaterile de azi au fost doar preparatorii, votul urmând să fie exprimat miercurea viitoare, la o nouă şedinţă a comisiilor. Nu au lipsit opiniile pro şi contra, reprezentanţii Guvernului, prezenţi la şedinţă, nu au putut răspunde tuturor întrebărilor membrilor comisiilor, iar votul de săptămâna viitoare se arată a fi unul indecis, în condiţiile în care Comisia Juridică deja a dat un vot negativ acestei Ordonanţe.

  În sprijinul demersurilor ONG-urilor care se aflau în şedinţa de la Camera Deputaţilor, Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Apatrizilor şi Refugiaţilor, membră a Coaliţiei Împotriva Statului Poliţienesc, a organizat un miting de protest anti-cip între orele 10-14 în faţa Camerei Deputaţilor. Dincolo de problemele tehnice ale organizării (defectarea sonorizării) având în vedere intervalul scurt de timp în care s-a făcut organizarea şi mobilizarea participanţilor, mitingul a fost un succes, reuşind să transmită mesajul dorit de toţi participanţii, şi demonstrând încă o dată (dacă mai era nevoie) îngrijorarea şi preocuparea populaţiei cu privire la pericolul reprezentat de tehnologia RFID.
  Întrucât şedinţa de miercurea viitoare (6 mai 2009) este crucială, anunţăm încă de pe acum organizarea unui nou miting în aceeaşi locaţie, între orele 10-14

 15. babi permalink
  mai 7, 2009 12:19 am

  Hristos a inviat! Desi cu intarziere,abia am „descoperit” acest articol,va spun:sa ne rugam Lui Dumnezeu sa ne apere,miluiasca,mantuiasca,lumineze si sa ne binecuvinteze pe noi pacatosii! Iar un comentariu mai elocvent decat acesta…iata-l: http://turnerradionetwork.blogspot.com/2009/04/prepare-to-die-its-planned-and-has-begun

 16. Marius8eu permalink
  mai 28, 2010 11:26 am

  @Alin
  Tu ai cunostinte de Bioenergie? sau ce mai enumeri pe acolo sau ai o idee superficiala si gata esti capabil sa tragi concluzii.
  Din fericire am un cunoscut care a practicat bioenergie, daca aceste forme atractie spre cunoastere a lumii la un nivel inalt are o asemanare (imita) o valoare spirituala autentica cum este Ortodoxia, nu confunda izvorul. Cand a aparut bioenergia si celelalte practici oculte?
  Chiar daca se doreste acapararea lumii prin astfel de mijloaca ce imbina elemente masonice cu elemente bisericesti nu trebuie sa confundam autenticitatea dreptei credinte. Daca ai studia mai in profunzimea lucrurile ai face diferenta si nu te-ai mai indoii in ce directie trebuie sa alergi.
  Ma bucur ca si preotii sunt actualizati cu probleme actuale ale societatii si incearca sa marturiseasca pericolul pentru a stii ce avem de facut/

  Doamne Iisuse Hristoase Fiul Lui D-zeu miluieste-ma pe mine pacatosul si pe toata lumea ta.

 17. Nebunul permalink
  mai 29, 2010 12:56 pm

  este posibil intr-adevar sa apara cat de curand acest tip de tehnologii diabolice de monitorizare totala a omului devreme ce in preajma cutremurului din Haiti se prezenta la stiri aparatul care identifica oamenii aflati inca in viata sub daramaturi si pe sub tone de ruine si moloz.acum sa ne imaginam doar ca marim sensibilitatea acestui aparat si el va putea sa localizeze spre exemplu oameni ascunsi intr-o pestera sau in adancul padurii,cum va suna aceasta perspectiva?

 18. septembrie 10, 2010 11:25 am

  Am citit articolul in diagonala. Am si eu o intrebare. Sigur e Dumitru Grigore membru al Comisiei de Cibernetica A Academiei Romane?
  Am cautat pe net si am gasit http://www.linkedin.com/ppl/webprofile?vmi=&id=25963416&pvs=pp&authToken=TVjE&authType=name&locale=en_US&trk=ppro_viewmore&lnk=vw_pprofile respectiv http://teologia_informationala.webs.com/despreautor.htm
  Am cautat pe http://www.acad.ro si nu l-am gasit deloc. Dubios. Are cineva un link catre Academia Romana care demonstreze ca Dumitru Grigore este membru al Comisiei de Cibernetica a Academiei Romane? Sau e alta Academie si nu cea in care a fost membru Grigore Antipa
  Multumesc anticipat…

  • septembrie 26, 2011 6:46 pm

   @offlineblg, @Alin

   M-am interesat si eu despre aceasta comisie de cibernetica a Academiei Romane. Am aflat ca este alcatuita din oameni de stiinta care nu au neaparat statutul de membru al Academiei Romane (ca si Grigore Antipa…), insa desfasoara o activitate de cercetare interdisciplinara, conexa ciberneticii sub inaltul patronaj al Academiei Romane, comisia aceasta fiind una dintre comisiile stiintifice ale Academiei. Sedintele lor se desfasoara in prima marti a fiecarei luni, intre orele 16 si 18, in locatia Casa Oamenilor de Stiinta din Piata Lahovari. Mergand pana la capat cu investigatia, am aflat ca preotul fizician Dumitru Grigore este membru titular al acestei comisii stiintifice din anul 1999, luna mai. Solicitand referinte bibliografice academice despre domnia sa am primit acest link (ttp://www.aos.ro/site_mod/site_mod_eng/Filosofie2.pdf)
   unde intr-adevar, la pagina 49, preotul fizician este publicat cu o lucrare de interfata stiinta/religie/societate.

   Totodata, cautand pe saitul Academiei oamenilor de Stiinta din Romania, (http://www.aos.ro/site_mod/Primapagina/2011/Program.pdf) am mai aflat ca parintele fizician Dumitru Grigore a fost inscris cu o prelegere in Programul Sesiunii Ştiinţifice de Toamnă AOSR 2011, care tocmai a avut loc zilele acestea.

   De asemenea, articolul care a suscitat aceste discutii si indoieli privitoare la buna credinta a parintelui Dumitru Grigore, este preluat si publicat intr-o lucrare mult mediatizata, alaturi de vocile importante ale Ortodoxiei, fapt ce ma face sa cred ca aici, in cazul lui Alin, care se straduieste din greu sa defaimeze un om despre care nu prea a inteles nimic, si cel al lui ”offlineblg” care manat de necredinta doreste sa ”puna degetul…” pentru a se convinge, satana, cel demascat de preotul fizician, se amuza copios…

   Deci, d-lor Alin si ”offlineblg”, cautati la pagina 149 in http://www.predania.ro/editura/martor/identitatea-si-libertatea-omului-in-ortodoxie
   si dupa ce va documentati, daca aveti nelamuriri privitoare la credinta parintelui Dumitru Grigore, puteti sa-i scrieti direct la adresa de e-mail grigore_dumitru@yahoo.com, adresa pe care am obtinut-o cu mare usurinta chiar de la Comisia de Cibernetica a Academiei Romane. Omul, sunt sigur ca va va raspunde la orice doriti sa aflati. Imi pare a fi un suflet de bun simt.

   Sa ma ierte ca l-am investigat fara a-i cere acordul, insa am facut-o in numele adevarului care trebuie rostit.

 19. februarie 9, 2011 4:40 am

  misto discutii p’aici,,,,,,intr’adevar .cunoasterea e forta,,,,,,,de acord cu trend’ul vremurilor,,,,,io nu’mi doresc decat sa fiu liber,iar cand spun ,liber ,inseamna sa cunosc si sa stapanesc ceea ce cunosc,bineinteles cu exceptia de a fii aderat la vreo turma, de genu’….,,imi doresc sa pot alege din propria perspectiva ,daca ar exista,dar nu exista,,,,,,iar daca diavolul exista .atunci este cu siguranta un Revolutionar!,,,dar nici o revolutie nu se intinde departe,,,e tragic,,,,pt ca NIMENI NU ESTE LIBER!(nici aia mantuitii),,,,,

 20. coment permalink
  februarie 11, 2011 6:49 pm

  Partea folositoare a articolului: sa stim ca rugaciunea si viata crestina, autentica, „ecraneaza” scanarea.
  Partea ciudata: de ce am avea nevoie ca biserica sa faca studii „care să determine concret nivelul de înduhovnicire a poporului păstorit” iar studiul „ar putea furniza o informaţie inexistentă azi în grila de evaluare a naţiunilor EU”? Nu cred ca avem nevoie sa le spunem ca noi sintem religiosi si ca prin asta ne putem sustrage scanarilor.
  Oricum, oamenii care nu de-a face cu religia in special vesticii catalogheaza ce e religios ca superstitie si inapoiere (exista cel putin un studiu stiintific de genul asta, in care romanii sint pe ultimul loc din Europa), nu vor putea intelege ce e religia. Care e „nivelul” nostru si al mediului stim si fara studii.

Trackbacks

 1. E Bătăiosu’ smintitortodox? «ecranarea Rugăciunilor» și «neputiința/neștiința Atotputernicului» — Pustnicul Digital
 2. Marcu 4,24: “Cu ce (dublă) măsură măsuraţi, vi se va măsura [...]“ — Pustnicul Digital
 3. Fiara se loghează direct pe creier « Nimenialtu
 4. …fiara se loghează direct pe creier… | Ceasul Mintii
 5. Fiara se loghează direct pe creier… |
 6. Fiara se loghează direct pe creier… | IO Impaler- IO Țepeș

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: